De Rooi Pannen schrapt onderwijskosten

Datum: 14 september 2017

De Rooi Pannen heeft baanbrekend nieuws: leerlingen hoeven geen studiekosten meer te betalen aan De Rooi Pannen.†De school wil graag gelijke kansen voor al haar leerlingen, ongeacht hun financiŽle thuissituatie. Dankzij jarenlang consequent financieel beleid kunnen we dit ook echt gaan waarmaken.

Concreet betekent de nieuwe regeling dat De Rooi Pannen†onder meer de boeken en overige leermiddelen, de ouderbijdrage en de kosten voor excursies, etc. voortaan voor eigen rekening neemt. Deze regeling geldt†ten volle met ingang van schooljaar 2018-2019. De leerlingen van dit jaar betalen alleen nog de boeken, omdat de afdelingen tijd nodig hebben voor het opzetten van een boekenfonds. De overige kosten zijn voor deze leerlingen wel al weggelaten.

Goede screening

Dat betekent niet dat ons toelatingsbeleid verandert: we blijven eisen stellen aan de motivatie en geschiktheid van onze leerlingen voor het toekomstige beroep en voor het onderwijs zoals we dat aanbieden.†Het intakegesprek blijft een cruciale rol spelen en gaat voornamelijk over de motivatie en geschiktheid voor het toekomstige beroep en de mate waarin de leerling in de onderwijskundige aanpak van De Rooi Pannen past. Op deze manier blijft onze school ernaar streven om de juiste leerling op de juiste plek te krijgen.

Uitzonderingen

Zaken die eigendom worden van de leerling, zoals kleding, zijn van de regeling uitgezonderd. Daarnaast moeten de leerlingen les- of cursusgeld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betalen Maar de kosten die rechtstreeks aan De Rooi Pannen betaald werden, worden nu dus geschrapt. Dit betekent voor de meeste leerlingen een besparing van honderden euro’s per jaar.

Financiering

Deze rigoureuze omslag is te danken aan een jarenlang gezond financieel beleid en een constante leerlingengroei, die geresulteerd hebben in een gezonde personeelsopbouw met lage personeelskosten en het feit dat alle panden zijn afbetaald. Dus is De Rooi Pannen als het ware een huishouden zonder hypotheek.

De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo