Functieweek

In elk leerjaar word je een week ingezet in het magazijn, de atelierruimte en de praktijkruimtes. Tijdens deze functieweek voer je met een klein team allerlei voorkomende werkzaamheden uit. Een belangrijk deel van het werk bestaat uit het uitlenen van materialen en gereedschappen. Ook doe je bestellingen en ruim je werkruimtes op.

Team
Het team bestaat uit leerlingen van verschillende opleidingen en functioneert als een bedrijf. Leerlingen met uitvoerende werkzaamheden worden aangestuurd door leidinggevende medeleerlingen. De magazijnbeheerder begeleidt hen hierbij.

Beoordeling
Tijdens de functieweek krijg je te maken met allerlei beroepscompetenties, zoals samenwerken, organiseren, materiaalkennis, bestellen en problemen oplossen. Deze competenties maken onderdeel uit van je opleiding en worden dan ook beoordeeld. De functieweek moet met een voldoende worden afgesloten.

/upload/Infogids_201617/vormgeving/functie_week_verkleind.jpg
Lynn van Meurs en Cindy Dingen 

"Tijdens de functie week sta je in het magazijn. Hier staan alle materialen en gereedschappen die de leerlingen mogen lenen. Het is een leuke en gezellige week, waarbij je veel andere leerlingen leert kennen. Ook ben je meer op de hoogte van welke spullen we allemaal hebben. Op het eind van de dag maak je alle werkruimten schoon.
Als tweedejaarsleerling begeleid je eerstejaarsleerlingen."
De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo