Diploma basisvaardigheid VCA

Alle leerlingen kunnen in hun eerste schooljaar het diploma Basisvaardigheid VCA behalen. Dit is een landelijk erkend diploma op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Een relatief groot aantal bedrijven stelt het diploma verplicht voor eigen werknemers en voor stagiairs die langer dan 3 maanden bij het bedrijf werken.

Onderwerpen
In het eerste jaar zijn er speciale uren ingeroosterd waarin de VCA-onderwerpen worden behandeld. Het gaat om onderwerpen als: de Arbo-wet, ongevallentheorie, gevaarlijke stoffen, gereedschappen en machines en elektriciteit. Daarnaast komen zaken aan de orde als hijsen en tillen, werken op hoogte, persoonlijke beschermingsmiddelen, werkvergunningen en werken in besloten ruimtes.

Examen
Het VCA-examen wordt door examinatoren van een landelijke instelling op onze school afgenomen. De kosten van de gebruikte lesmethode en de examinering (samen ongeveer € 100,-) zijn opgenomen in de schoolnota. Het VCA-diploma is tien jaar geldig.
 

/upload/Infogids_201516/vormgeving/met-sjaal.gif
De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo