Zelfstandig medewerker travel en hospitality

(Travel hospitality host, crebonummer 25354)

Dagopleiding (BOL), 3 jaar, niveau 3

Mensen vriendelijk te woord staan, gasten ontvangen, hen inchecken en informatie verstrekken zijn belangrijke werkzaamheden van een zelfstandig medewerker travel en hospitality. Het moet voor jou een uitdaging zijn om je aanbod en informatie af te stemmen op de wensen en behoeften van de klant. Een dienstverlenende houding is daarbij erg belangrijk.

Daarnaast heb je een brede theoretische basis nodig: kennis van boekings- en reserveringssystemen, vakantiebestemmingen en toeristische trekpleisters. Het kan zijn dat je in het buitenland gaat werken, maar je hebt ook in Nederland vaak te maken met buitenlandse gasten. Talenkennis is dus belangrijk. Ook commercieel inzicht mag niet ontbreken. Allemaal vakken en onderdelen waar we in de opleiding uitgebreid aandacht aan besteden. Dat doen we door middel van theorielessen, praktijklessen en praktijkopdrachten, op school en tijdens je stage. Je werkveld is veelzijdig en dynamisch.

BPV (stage)

Van hotel tot vakantiepark en van touroperator tot VVV, het zijn allemaal bedrijven in de branche waar we mee samenwerken en waar je kunt stage lopen of kunt gaan werken. We weten exact wat deze bedrijven van hun werknemers en stagiairs verwachten. Samen met deze bedrijven volgen we trends en ontwikkelingen in de toerismebranche nauwgezet, zodat jij als leerling van De Rooi Pannen goed beslagen ten ijs komt.

Eisen

• Diploma VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg (Bij voorkeur heb je gekozen voor de sector economie, met Engels en het liefst een tweede vreemde taal)
• Overgangsbewijs HAVO 3 naar HAVO 4

Kosten opleiding

Als leerling van De Rooi Pannen hoef je geen onderwijsgeld te betalen aan onze school. Dat betekent dat je geen geld kwijt bent aan boeken en overige leermiddelen. Ook de ouderbijdrage, de kosten voor excursies etc. neemt De Rooi Pannen zelf voor haar rekening.

Zaken die eigendom worden van jou, zoals vakkleding voor de praktijklessen, zijn van de regeling uitgezonderd. Daarnaast moet je als leerling nog steeds les- of cursusgeld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betalen.


Gratis reizen met het studentenreisproduct: nu ook voor MBO’ers onder de 18 jaar
Vanaf 1 januari 2017 hebben veel MBO-studenten onder de 18 jaar recht op een studentenreisproduct. Doe je een BOL-opleiding op niveau 1 of 2, dan is reizen altijd gratis. Voor minderjarige MBO'ers die een BOL-opleiding op niveau 3 en 4 volgen, is de kaart onderdeel van de prestatiebeurs. Dat betekent dat je de kaart moet terugbetalen als je niet binnen 10 jaar een opleiding afrondt.

Het studentenreisproduct is een digitaal abonnement dat je op jouw persoonlijke ov-chipkaart laadt bij een ophaalautomaat. Het is een geldig week- of weekendabonnement. Hiermee kun je gratis of met korting reizen met het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl of www.studentenreisproduct.nl.

Locatie(s)

Tilburg
Eindhoven
Breda (locatie Dr. Jan Ingen Houszplein)

Bijzonderheden

Heb je nog vragen?

Leerling Zelfstandig medewerker travel en hospitality
Bruna dos Santos Oliveira Mota
Zelfstandig medewerker travel en hospitality

“Ik heb het tjdens mijn stage bij TUI Veldhoven geweldig naar mijn zin gehad. Contact met echte gasten, diensverlenend bezig zijn, reserveringen maken, reizen boeken en werken in een team. Zo kon ik wat ik op school geleerd had, in de praktijk brengen.”
De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo