Verkoopspecialist BBL

(crebonummer 25155)

Leren en werken (BBL), 3 jaar, niveau 3

De kracht van een verkoopspecialist zit in de specialistische assortimentskennis. Als verkoopspecialist ben je op de hoogte van de gebruiksmogelijkheden en -voorschriften van de artikelen in het assortiment. Je volgt trends en ontwikkelingen in je branche. Je past deze kennis toe in je werkzaamheden, in het bijzonder bij verkoopgesprekken. Je hebt een uitvoerende rol en bent verantwoordelijk voor je eigen takenpakket. Verder begeleid je collega’s op het gebied van vakkennis en vaardigheden. Je werkt in de detailhandel, binnen uiteenlopende winkelformules.

 

Inhoud van de opleiding

Je leert hoe je een verkoopgesprek voert, hoe je het best producten aan de man brengt en hoe je klanten goed van advies kunt voorzien. Je leert ook hoe de voorraad in de winkel is opgebouwd en hoe je die kunt controleren. Verder is er aandacht voor leidinggeven aan personeel, presentatie, promotie en kassabeheer. In de lessen op school leer je alles over inkoop, bedrijfseconomie, marketing en voorraadbeheer. Daarnaast staan ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels en rekenen op het programma.

 

Je start in het basisjaar niveau 2/3. Ga je daarna verder voor de opleiding Verkoopspecialist, dan kun je dit doen via de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) of via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). De opleiding duurt dan nog twee jaar.

 

Je kunt deze opleiding volgen in de beroepsopleidende leerweg (BOL) of in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Kies je voor BOL, dan ligt het accent op leren op school. Een dag per week ga je op stage om de praktische vaardigheden onder de knie te krijgen. Kies je voor BBL, dan ga je een dag per week naar school om vooral theorielessen te volgen. De andere (beroeps)vaardigheden en kennis leer je in je leerbedrijf.

 

De opleiding duurt twee of drie jaar, afhankelijk van de richting die je kiest.


BPV (stage)

Bij de BBL-opleiding Verkoopspecialist ga je 1 dag in de week naar school en werk je minimaal 20 uur per week in een leerbedrijf.

Eisen

  • VMBO-diploma gemengd theoretisch of theoretische leerweg;
  • Diploma Verkoper niveau 2.

Leerlingen met het diploma Verkoper kunnen instromen in het tweede leerjaar van de opleiding Verkoopspecialist. Leerlingen die het eerste jaar van de BOL-opleiding met positief resultaat hebben afgerond en een positief advies van de docentenvergadering hebben, kunnen instromen in het basisjaar Handel niveau 4. Je moet dan wel aangetoond hebben dat je daarvoor
geschikt bent.

Doorstroommogelijkheden

Met dit diploma kun je doorstromen naar de BBL-opleiding Manager retail niveau 4.

Kosten opleiding

Als leerling van De Rooi Pannen hoef je geen onderwijsgeld te betalen aan onze school. Dat betekent dat je geen geld kwijt bent aan boeken en overige leermiddelen. Ook de ouderbijdrage, de kosten voor excursies etc. neemt De Rooi Pannen zelf voor haar rekening.

Zaken die eigendom worden van jou, zoals vakkleding voor de praktijklessen, zijn van de regeling uitgezonderd. Daarnaast moet je als leerling nog steeds les- of cursusgeld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betalen.

Locatie(s)

Tilburg

Heb je nog vragen?

Leerling verkoopspecialist BBL
Muberra Boyukata

"Mijn grote droom is een eigen supermarkt. Om haar droom te verwezenlijken volgt ze de opleiding Verkoopspecialist op niveau 2. Maar dat was niet de enige reden om een opleiding aan de De Rooi Pannen te volgen. Ik koos ook voor De Rooi Pannen omdat ik goede verhalen hoorde over de school en vanwege de gezellige sfeer die er heerst.
Ik ben erg positief over de manier waarop docenten en leerlingen met elkaar omgaan; respect voor elkaar staat voorop. Bovendien ben ik blij met de persoonlijke begeleiding en ondersteuning die je krijgt tijdens de lessen."

Muberra wil na deze opleiding doorstromen naar de opleiding ondernemer/manager retail om verder te bouwen aan haar toekomst: het beheren van haar eigen supermarkt.
De Rooi Pannen - Tilburg - Eindhoven - Breda | Disclaimer | Sitemap | Links Facebook Vimeo